header
吴振坤

发布于:2021-08-17 星期二 21:40:23 点击数:3670

湖南大学化学化工学院助理教授,硕士生导师,岳麓学者

邮箱:tomwu@hnu.edu.cn


基本信息

吴振坤,湖南大学化学化工学院助理教授,硕士生导师,岳麓学者。2011年获湖南大学学士学位,2017年获湖南大学分析化学博士学位,2015-2017年赴美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校进行联合培养;2018-2019年,在湖南大学俞汝勤院士课题组进行博士后研究工作,2020年入职湖南大学。主要研究方向为生物传感与成像,生物大分子活性调控与递送;肿瘤诊疗,目前以第一作者或者通讯作者在Angew. Chem. Int. Ed., Chem. Sci., Anal. Chem. Chem. Comm.发表SCI论文10篇,主持国家自然科学基金项目2项,作为核心骨干参与国家重点研发计划1项,国家自然科学基金重大专项1项。


研究领域

(1)生物传感与成像;(2)生物大分子活性调控与递送;(3)肿瘤诊疗

学术成果

  1. Xiangnan Wang, Xin Yi, Zhimei Huang, Jianjun He, Zhenkun Wu,* Xia Chu, and Jian-Hui Jiang*. Angew. Chem. Int. Ed., 2021, doi.org/10.1002/anie.202106557.

  2. Xiangnan Wang, Lan Liu, Han Wu, Zhenkun Wu, * Li-Juan Tang and Jian-Hui Jiang *. Chem. Commun., 2021,57, 3816-3819.

  3. Xueli Zhu, Bin Qu, Zhan-Ming Ying, Jin-Wen Liu,* Zhenkun Wu,* Ru-Qin Yu, and Jian-Hui Jiang*. Anal. Chem. 2020, 92, 15953−15958.

  4. Xiangnan Wang, Yueyan Yuan, Zhenkun Wu,* and Jian-Hui Jiang*. ACS Appl. Bio Mater. 2020, 3, 5, 2597–2603.

  5. Du-Juan Huang; Ting Cao; Zhi-Mei Huang; Zhenkun Wu*; Li-Juan Tang; Jian-Hui Jiang*. Chem. Commun., 2019, 55, 3899--3902.

  6. Zhi-Mei Huang, Mei-Ya Lin, Chong-Hua Zhang, Zhenkun Wu*, Ru-Qin Yu, and Jian-Hui Jiang*. Anal. Chem., 2019, 91, 9361-9365.

  7. Du-Juan Huang; Zhi-Mei Huang; Hu-Yan Xiao; Zhen-Kun Wu*; Li-Juan Tang; Jian-Hui Jiang*. Chem. Sci., 2018, 9, 4892-4897.

  8. Jun-Jie Li; Wan-Ning Li; Wen-Fang Du; Meng-Mei Lv; Zhen-Kun Wu*; Jian-Hui Jiang*. Chem. Commun., 2018, 54, 10626-10629.

  9. Zhenkun Wu; Huanhuan Fan; Nitya Sai Reddy Satyavolu; WenJing Wang; Ryan Lake; Jian-Hui Jiang*; Yi Lu*. Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 8721-8725.

  10. Zhen-Kun Wu; Dian-Ming Zhou; Zhan Wu*; Xia Chu; Ru-Qin Yu; Jian-Hui Jiang*. Chem. Commun., 2015, 51, 2954-2956.