header
邹旭明

发布于:2018-04-12 星期四 16:52:50  点击数:9033

教授,博士生导师

国家自然科学基金委优青项目


基本信息

研究领域:二维半导体、金属氧化物半导体光电子器件

Email:zouxuming@hnu.edu.cn

办公室:物电学院A栋205

计划每年招收数名研究生、博士、博士后


教育背景

2011-2016:武汉大学,博士

2002-2006:武汉大学,本科工作履历

2022-至今: 湖南大学,教授

2017-2021: 湖南大学,副教授

2016-2017:香港理工大学,博士后

2006-2011:长江大学,讲师


科研项目

1、国家自然科学基金委 优秀青年科学基金,2022.01-2024.12,主持

2、国家自然科学基金委 面上项目,2022.01-2025.12,主持

3、国家自然科学基金委 青年基金项目,2018.01-2020.12,主持


学术成果

部分一作、通讯作者论文:

[1] Qianlei Tian,Ruohao Hong,Chang Liu,Xitong Hong,Sen Zhang,Liming Wang,Yawei Lv,Xingqiang Liu,Xuming Zou*,Lei Liao*,Nano Lett. 22 (1) (2021). 

[2] Chang Liu, Xuming Zou*, Min-Ci Wu, Yang Wang, Yawei Lv, Xinpei Duan, Sen Zhang, Xingqiang Liu, Wen-Wei Wu, Weida Hu, Zhiyong Fan, and Lei Liao*,  Adv. Funct. Mater. 31 (23) (2021)

[3] Fang Wang#, Xuming Zou#, Mengjian Xu, Hao Wang, Hailu Wang, Huijun Guo, Jiaxiang Guo, Peng Wang, Meng Peng, Zhen Wang, Yang Wang, Jinshui Miao, Fansheng Chen, Jianlu Wang, Xiaoshuang Chen*, Anlian Pan, Chongxin Shan, Lei Liao*, and Weida Hu*,  Advanced Science 8 (14) (2021)

[4] Hao Huang, Leixi Wang, Yawei Lv, Xingqiang Liu, Xingzhong Zhao*, Lei Liao, Zhiyong Fan, and Xuming Zou*,  IEEE Electron Device Lett. 42 (7), 1081 (2021)

[5] Jiayang Jiang, Xuming Zou*, Yawei Lv, Yuan Liu, Weiting Xu, Quanyang Tao, Yang Chai, and Lei Liao*,  Nature Communications 11 (1) (2020)

[6] Shali Wei, Fang Wang, Xuming Zou*, Liming Wang, Chang Liu, Xingqiang Liu, Weida Hu, Zhiyong Fan, Johnny C. Ho, and Lei Liao*,  Adv. Mater. 32 (6) (2020)

[7] Yue Hou, Liming Wang, Xuming Zou*, Da Wan, Chang Liu, Guoli Li, Xingqiang Liu, Yufang Liu, Changzhong Jiang, Johnny C. Ho, and Lei Liao*,  Small 16 (5) (2020)

[8] Hao Huang, Bei Jiang, Xuming Zou*, Xingzhong Zhao, and Lei Liao*,  Sci. Bull. 64 (15), 1067 (2019).

[9] Xuming Zou, Yuanzhe Li, Guanqi Tang, Peng You, and Feng Yan*,  Small 15 (25) (2019)

[10] Liming Wang, Xuming Zou*, Jun Lin, Jiayang Jiang, Yuan Liu, Xingqiang Liu, Xu Zhao, Yu Fang Liu*, Johnny C. Ho, and Lei Liao*,  ACS Nano 13 (4), 4804 (2019)

[11] Bei Jiang#, Xuming Zou#, Jie Su, Jinghua Liang, Jingli Wang, Huijun Liu, Liping Feng, Changzhong Jiang, Feng Wang, Jun He*, and Lei Liao*,  Adv. Funct. Mater. 28 (26) (2018)

[12] Xuming Zou#, Chun-Wei Huang#, Lifeng Wang#, Long-Jing Yin#, Wenqing Li, Jingli Wang, Bin Wu, Yunqi Liu, Qian Yao, Changzhong Jiang, Wen-Wei Wu, Lin He, Shanshan Chen, Johnny C. Ho, and Lei Liao*,  Adv. Mater. 28 (10), 2062 (2016)

[13] Xuming Zou, Jingli Wang, Chung-Hua Chiu, Yun Wu, Xiangheng Xiao, Changzhong Jiang, Wen-Wei Wu, Liqiang Mai, Tangsheng Chen, Jinchai Li, Johnny C. Ho, and Lei Liao*,  Adv. Mater. 26 (36), 6255 (2014).

[14] Xuming Zou, Jingli Wang, Xingqiang Liu, Chunlan Wang, Ying Jiang, Yong Wang, Xiangheng Xiao, Johnny C. Ho*, Jinchai Li, Changzhong Jiang, Ying Fang, Wei Liu, and Lei Liao*,  Nano Lett. 13 (7), 3287 (2013).

[15] Xuming Zou, Xingqiang Liu, Chunlan Wang, Ying Jiang, Yong Wang, Xiangheng Xiao, Johnny C. Ho*, Jinchai Li, Changzhong Jiang, Qihua Xiong, and Lei Liao*,  ACS Nano 7 (1), 804 (2013).