header
鲁兵安

发布于:2018-04-11 星期三 19:27:04  点击数:26932


2004年考入兰州大学物理学基地班,2008年保送兰州大学凝聚态物理,2012年获得兰州大学物理学博士学位。2012年加入湖南大学物理与微电子科学学院,2014年-2015年斯坦福大学化学系访问学者,师从世界著名化学家戴宏杰教授。  
 


学术成果

1. Nature, 2015.520.324 

2. Nat. Commun., 2016. 7. 134322

3. Adv. Mater., 2014.26.1044

4. Adv. Mater., 2017. 29. 1604118

5. Adv. Mater., 2018. 201800804

6. Adv. Energy Mater., 2016. 201601885 

7. Adv. Energy Mater., 2017, 1602778

8. Adv. Energy Mater., 2018. 3. 1800140

9. ACS Nano, 2016.10. 5516

10. ACS Nano, 2016.10. 8243

11. Nano Energy, 2013.2.586

12. Nano Energy, 2014.3.88

13. Nano Energy,2014.3.80

14. Nano Energy, 2014.7.114    

15. Nano Energy, 2015.12.339

16. Nano Energy, 2016.28. 304 

17. Adv. Funct. Mater., 2016.26.1104

18. Adv. Sci., 2015,1500116

19. Adv. Sci., 2018, Accept

20. ACS Energy Lett., 2017. 2. 1614

21. Energy Storage Mater., 2016. 4. 84

22. Energy Storage Mater., 2017. 8. 20

23. Energy Storage. Mater., .2017. 8. 147 

24. Energy Storage. Mater., 2018. 11. 91奖励与荣誉

湖湘杰出青年等