header
刘劼

发布于:2019-09-09 星期一 20:58:38 点击数:129

刘劼 (Jie Liu)

教授,博士生导师

出生:1990年3月, 湖南株洲

电子邮箱:jieliu@hnu.edu.cn

基本信息

LIKAT16-005.jpg

教育背景

09/2008 – 06/2012    武汉大学化学与分子科学学院,化学基地班,学士

09/2012 – 06/2014    武汉大学化学与分子科学学院,化学工程,硕士,导师:雷爱文教授(杰青、长江学者)和张恒副教授

10/2014 – 06/2017    德国罗斯托克大学莱布尼兹催化研究所,化学专业,博士,导师:Matthias Beller教授(德国科学院院士)

工作履历

06/2017 – 09/2017    德国罗斯托克大学莱布尼兹催化研究所,博士后,合作导师:Matthias Beller教授(德国科学院院士)

10/2017 – 09/2019    瑞典斯德哥尔摩大学有机化学系,博士后,合作导师:Jan-Erling Bäckvall教授(欧洲科学院和瑞典皇家科学院院士、诺贝尔化学奖评委)

09/2019 – 至今  湖南大学化学化工学院,教授,岳麓学者

研究领域

表面金属有机化学,光催化,纳米催化

学术成果

迄今为止发表第一作者论文9篇,包含J. Am. Chem. Soc. 1篇,Angew. Chem. Int. Ed. 4篇,ACS Cent. Sci. 1篇,欧盟专利6项。代表性论文:

1.    J. Liu, A. Ricke, B. Yang*, and J.-E. Bäckvall*. Angew. Chem. Int. Ed. 201857, 16842-16846

2.    J. Liu, Z. Wei, H. Jiao, R. Jackstell, and M. Beller*. ACS Cent. Sci. 20184, 30-38

3.    J. Liu, H. Li, R. Dühren, J. Liu, A. Spannenberg, R. Franke, R. Jackstell, and M. Beller*. Angew. Chem. Int. Ed. 201756, 11976-11980

4.    J. Liu, H. Li, A. Spannenberg, R. Franke, R. Jackstell, and M. Beller*. Angew. Chem. Int. Ed. 201655, 13544-13548

5.    J. Liu, C. Kubis, R. Franke, R. Jackstell, and M. Beller*. ACS Catal.20166, 907–912

6.    J. Liu, Q. Liu*, R. Franke, R. Jackstell, and M. Beller*. J. Am. Chem. Soc. 2015137, 8556-8563

7.    J. Liu, H. Zhang, H. Yi, C. Liu*, and A. Lei*. Sci. China. Chem. 201558, 1323-1328

8.    J. Liu#, Q. Liu#, H. Yi, C. Qin, R. Bai, X. Qi, Y. Lan* and A. Lei*. Angew. Chem. Int. Ed. 201453, 502-506  (# equal contribution)

9.    J. Liu, C. Fan, H. Yin, C. Qin, G. Zhang, X. Zhang, H. Yi and A. Lei*. Chem. Commun. 201450, 2145-2147

学术报告:

1. 2016年6月,第29届留德华人化学化工学会青年化学奖获奖报告

2. 2019年1月,兰州化物所苏州研究院邀请报告

3. 2019年4月,德国明斯特大学化学系学术交流报告

4. 2019年9月,南昌大学化学学院邀请报告

奖励与荣誉

1. 受邀参加第67届德国Lindau诺贝尔获奖者大会 (20176月)

2. 留德华人化学化工学会青年化学奖 (20166月)


热忱欢迎有志从事科研工作的本科/硕士/博士研究生以及博士后到课题组学习工作